• Nasza szkoła korzysta z platformy EduPage, na której znajdziesz bieżące informacje z życia szkoły, aktualny plan lekcji i wiele innych informacji.
   • Przedszkole
   • Nasze przedszkole otacza dzieci troską i opieką, jest miejscem radosnej zabawy i bezpiecznego poznawania świata. Zapewniamy dzieciom wszechstronny rozwój ułatwiający adaptację szkolną i osiąganie sukcesów edukacyjnych.    Przedszkole jest czynne w godzinach od 6:00 do 16:00. Zapewniamy profesjonalną opiekę nauczycieli, o wysokich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu pedagogicznym, oraz opiekę logopedy, pedagoga i psychologa.

    Personel obsługowy uczestniczy w czynnościach opiekuńczo-wychowawczych, współtworząc ciepłą atmosferę, zapewniającą dzieciom poczucie bezpieczeństwa. Oferujemy domowe posiłki, z uwzględnieniem specjalnych potrzeb żywieniowych dziecka.

    Proponujemy ciekawe zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, aktywizujące dziecko we wszystkich sferach rozwoju. W naszym przedszkolu wspomagamy indywidualny rozwój dziecka, wprowadzamy w zasady życia społecznego, rozwijamy zainteresowania i uzdolnienia oraz przygotowujemy dziecko do samodzielnego zdobywania wiedzy i aktywnego poznawania świata.    Innowacje pedagogiczne:

    • Poznajemy zawody    Programy i projekty edukacyjne:

    • Edukacja Przyszłości Jaworzno

    • Wojewódzki Projekt Klub Zdrowego Przedszkolaka

    • Mali Wielcy Odkrywcy

    • Mamo, tato, wolę wodę!    W przedszkolu funkcjonują 3 oddziały przedszkolne:    Słoneczka - grupa 4-5-latków

    mgr Ewa Knapik-Poznańska

    mgr Magdalena Fudała

    Woźna: Izabela Brożek    Tygryski - grupa 5-6-latków

    mgr Justyna Rogal

    mgr Magdalena Fudała

    Woźna: Grażyna Stempkowicz    Motylki - grupa 6-latków

    mgr Beata Opiela

    mgr Martyna Ciołczyk-Jamróz

    Woźna: Katarzyna Odrzywolska    Język angielski: mgr Magdalena Lebuda

    Religia: mgr Barbara Okła
   • Projekty miejskie


   • W 2019 roku zapoczątkowany został w Jaworznie innowacyjny Program Edukacja przyszłości – badania predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży. Jego założeniem jest budowanie modelu nowoczesnej edukacji, otwartej na wyzwania przyszłości, w której działania koncentrują się na wspieraniu harmonijnego rozwoju najmłodszych mieszkańców miasta, ich kompetencji i pasji.

    Program Edukacja Przyszłości Jaworzno rozpoczął się pilotażem skierowanym do uczniów, rodziców i nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 13. Jego pozytywne rezultaty, przyczyniły się do rozszerzenia działań na wszystkie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w mieście. W ramach programu wypracowane zostały autorskie metody i narzędzia wsparcia dzieci, rodziców, kadry pedagogicznej również na innych niż szkolne etapach edukacyjnych. Program Edukacja Przyszłości wdrażany jest także we wszystkich przedszkolach i żłobku. Dzięki zaangażowaniu rodziców, nauczycieli w szkołach i przedszkolach, opiekunów pracujących w żłobku tworzymy w Jaworznie przestrzeń do rozwijania pasji i umiejętności dzieci i młodzieży, dając im szansę na osiągnięcie sukcesu edukacyjnego zgodnego z ich możliwościami.
    Nasza szkoła bierze czynny udział w projekcie i wdraża podstawowe elementy, które pomagają naszym uczniom zrozumieć w jaki sposób zdobywać nową wiedzę.
    Koordynator projektu:
    Katarzyna Wilkosz-Grześkowiak
   • Projekty
   • Innowacja prowadzona w klasie 3b"Oswajamy emocje". Innowacja ta to wyjątkowe połączenie sztuki, edukacji społecznej i arteterapii. Głównym celem było rozwijanie umiejętności emocjonalnych uczniów poprzez kreatywne i interaktywne metody nauczania.

    Sztuka, jako zapis ludzkich uczuć, stała się głównym narzędziem w procesie edukacyjnym. Zajęcia skupiły się na rozwijaniu świadomości emocjonalnej uczniów. Wykorzystywane były karty pracy, teksty biblioterapeutyczne i filmiki, aby omówić różne emocje i uczucia. Poprzez aktywne metody nauczania, takie jak mapa myśli, burza mózgów czy rybia ość, uczniowie zdobywali wiedzę teoretyczną na temat swoich emocji.

    Przedszkole realizuje innowacje pt. "Poznajemy zawody". Celem innowacji jest przybliżenie dzieciom wiadomości na temat wybranych zawodów oraz uświadomienie znaczenia pracy w życiu człowieka. Przedszkolaki oprócz zajęć teoretycznych, w głównej mierze będą poznawać zawody poprzez wyjścia, wycieczki do miejsc pracy jak również poprzez wizyty zaproszonych gości do przedszkola. Dzieci miały już okazje poznać jeden z zawodów - zawód bibliotekarza.

    Klasy 1a, 1b, 2a, 2b realizuje innowację "W świecie barw". Innowacja skierowana jest do dzieci w wieku 8-9 lat.
    Główne założenia innowacji:
    • zapoznanie z barwami podstawowymi i pochodnymi, nauka mieszania kolorów,
    • zapoznanie z kołem barw, tęczą i kolorem białym,
    • obserwacja otaczającego świata i znajdujących się w nim kolorów,
    • nauka poprzez działanie,
    • zaangażowanie zmysłów,
    • zapoznanie z pisaną wersją nazw kolorów.
    III Cele innowacji
    Cel główny: dzieci znają kolory podstawowe i pochodne, koło barw, tęczę i wiedzą czym jest kolor biały.

    Uczniowie klasy 1A, 1B realizują projekt edukacyjny w ramach programu Uniwersytet Dzieci w Klasie.
    Celem tego projektu jest "rozwijanie potencjału twórczego i intelektualnego dzieci, aby korzystając w pełni ze swojej wiedzy i możliwości rozumiały otaczający świat i potrafiły w nim działać".
    Zajęcia są prowadzone w oparciu o metodę pytań i doświadczeń. Poprzez zabawę i doświadczenia uczą się i poznają świat, aby móc wykorzystać w praktyce zdobytą wiedzę.

    „POTWORNIE FAJNA GRAMATYKA”
    Gramatyka to pięta Achillesowa wielu uczniów! Zajęcia gramatyczne kojarzą się im z nużącymi zadaniami, opartymi na podobnych zasadach. Znudzeni uczniowie niechętnie wykonują takie karty pracy, a co za tym idzie - nie czynią postępów w nauce. Tylko w pełni zaangażowany uczeń jest w stanie z łatwością opanować nowe treści.
    Uczniowie nie znają podstawowych części mowy. Nie potrafią wskazać ich w tekście. Mają problemy z określeniem formy gramatycznej. Często przeraża ich również podanie przykładowych wyrazów należących do konkretnej części mowy.
    Program zajęć gramatycznych ,,POTWORNIE FAJNA GRAMATYKA" to odpowiedź na problemy współczesnych uczniów. Uczniowie poznają gramatyczną bandę potworów. Materiały w atrakcyjnej szacie graficznej przyciągają uwagę ucznia oraz ułatwiają zapamiętywanie!
    Nauka poprzez zabawę to najlepsza droga do nabycia nowych umiejętności.
    Innowacja jest realizowana na lekcjach języka polskiego w klasach czwartych. Realizuje ją Pani Zuzanna Zakrzewska - Nowak

    Innowacja pt. „Kolorowe muzykowanie z Bum Bum Rurkami”.

    Celem innowacji jest:
    - integracja zespołów klasowych,
    - nauka podstawowych elementów muzyki takich jak rytm, melodia i harmonia,
    - kształcenie koncentracji uwagi, szybkości orientacji, pamięci.

    10 listopada 2023 roku uczniowie klasy VIA zaprezentowali utwór „Rota” na Akademii z okazji Święta Odzyskania Niepodległości.
    Projekt realizowany jest w klasach IV-VII przez Panią Joannę Cygan.

    Innowacja pedagogiczna pt. "Województwa Polski w myśleniu wizualnym" realizowana jest na lekcjach geografii w klasie VIIa i VIIb przez Panią Marikę Panuś.
    Opis innowacji:
    Dziennie jesteśmy zasypywani bodźcami wizualnymi, które powodują, że zapamiętujemy tylko garstkę treści. Z pomocą przychodzi sketchnoting. Co to jest i kiedy może się przydać? Sketchnoting to notatki rysunkowe stworzone z połączenia odręcznego pisma, liter, rysunków, kształtów, diagramów i wszelakich elementów wizualnych typu strzałki, linie, kropki, ramki itp. Jest to twórczy, wciągający oraz atrakcyjny wizualnie sposób robienia notatek, burzy mózgów oraz przekazywania pomysłów i własnych myśli. W ten sposób powstają kreatywne notatki dotyczące województw Polski. Dzięki którym uczniowie są w stanie lepiej przetwarzać informacje.

    Sketchnoting jako myślenie wizualne przynosi wiele korzyści dla odbiorcy jak i nadawcy przekazu. Wykorzystamy tę technikę zarówno w pracy, szkole jak i życiu prywatnym. Notatki rysunkowe:

    - poprawiają naszą pamięć, uwagę i koncentrację;

    - uczą jak streszczać nasze pomysły, redukować je do głównego przekazu i tworzyć połączenia między informacjami;

    - zwiększają kreatywność;

    - upiększają przekaz informacji (notowanie graficzne jest o wiele przyjemniejsze dla oka, co zwiększa zapamiętywanie przekazu i wydłuża czas naszej koncentracji);

    - zmniejszają ryzyko nieporozumień, dzięki używaniu symboli;

    - są bardziej zabawne, emocjonalne i sprzyjają współpracy;

    - pomagają w zapamiętywaniu przekazu, dzięki zaangażowaniu kilku zmysłów jednocześnie.


 • Najnowsze

  Aktualności

   • Warsztaty profilaktyczne

   • 26.03.2024
   • Dzisiaj w naszej szkole w klasach siódmych przeprowadzono warsztaty profilaktyczne w ramach Akcji "Nowe narkotyki - nowe zagrożenie". Zajęcia miały charakter aktywnie angażującą młodzież i prowadziły do wyciągania samodzielnych wniosków. Poszerzenie świadomości na temat wpływu i funkcji substancji psychoaktywnych chroni młodzież przed podejmowaniem niebezpiecznych decyzji.

   • Warsztaty profilaktyczne: więcej
   • Aktywna klasa

   • 27.02.2024
   • Nasza szkoła aktywnie uczestniczyła w programie miejskim "Aktywna Klasa"

    Projekt klasy 5a skutecznie zrealizował główny cel - skoncentrowanie się na organizacji przerw jako czasu odpoczynku od intensywnego wysiłku intelektualnego. Działania, takie jak: projekty artystyczne czy taniec, nie tylko spełniły to zadanie, lecz także zaowocowały rozwinięciem umiejętności społecznych i fizycznych uczniów. Wprowadzenie aktywności fizycznych, multimedialnych narzędzi edukacyjnych i wyścigów robotów Photon stanowiło efektywną strategię w osiągnięciu założonego celu, tworząc równowagę między wysiłkiem a relaksem w szkolnym harmonogramie.rojekt klasy 5a skutecznie zrealizował główny cel - skoncentrowanie się na organizacji przerw jako czasu odpoczynku od intensywnego wysiłku intelektualnego. Działania, takie jak: projekty artystyczne czy taniec, nie tylko spełniły to zadanie, lecz także zaowocowały r

   • Aktywna klasa: więcej
   • CERTYFIKAT "SZKOŁY UCZĄCEJ SIĘ"

   • 15.02.2024
   • Miło nam poinformować, że nasza szkoła otrzymała tytuł SZKOŁY UCZĄCEJ SIĘ jako potwierdzenie rozwijania nauczania i uczenia się poprzez stosowanie w pracyz uczniami i uczennicami celu, kryteriów sukcesu oraz informacji zwrotnej w latach 2022-2024.

   • CERTYFIKAT "SZKOŁY UCZĄCEJ SIĘ": więcej
   • Wyniki konkursu "Maska karnawałowa"

   • 24.01.2024
   • Miło nam poinformować, że konkurs „Maska karnawałowa” został rozstrzygnięty!

    I miejsce Milena Ł. Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworznie,

    II miejsce Piotr M. Szkoła Podstawowa nr 3 w Jaworznie,

    III miejsce Hanna W. Szkoła Podstawowa nr 20 w Jaworznie,

    Wyróżnienie Oliwia S. ZSO Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworznie.

   • Wyniki konkursu "Maska karnawałowa": więcej
 • Dla uczniów i rodziców

  Zapraszamy do zapoznania się z opublikowanymi poniżej informacjami ze szkoły!
 • Jubileusz 60-lecia szkoły

  „60 lat w życiu człowieka to niemal całe życie. 60 lat w życiu szkoły to młodość wielu pokoleń.” 22 kwietnia 2023 roku obchodziliśmy 60-lecie naszej szkoły. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: władze miasta Jaworzna, przedstawiciele związków zawodowych, rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły, którzy już opuścili nasze mury oraz absolwenci. Uczniowie i nauczyciele przygotowali wiele atrakcyjnych występów i prezentacji.
 • Partnerzy

  Dziękujemy naszym partnerom za współpracę
  • Szkoła ucząca się
  • Dziennik elektroniczny Librus
  • {#1508} 3
 • Kalendarz

   brak danych
 • Biuletyn informacji publicznej
 • Galeria zdjęć

   brak danych